Příprava do školy


Chtěli byste se s dětmi během týdne připravovat do školy, ale je to mimo vaše časové možnosti? Pomůžeme Vám!


Vše spočívá v tom, že do naší učebny přijde skupina studentů ze stejné třídy (může samozřejmě i jednotlivec) a společně se podíváme na úkoly, zopakujeme látku z předmětů a připravíme na testy, pokud je třeba. Zkrátka jim věnujeme čas a pozornost, stejně jako to dělají rodiče doma.


Příprava do školy může probíhat pravidelně nebo jen jednorázově, třeba jen když zrovna nestíháte. Vše je na domluvě. Příprava do školy je určena téměř pro všechny předměty. Poradíme se vším, pokud budeme vědět, ale speciální jazykové předměty jako jsou Italština, Francouzština nebo Japonština jsou mimo náš obor. V základu máme Matematiku, Fyziku, Chemii, Češtinu, Angličtinu, Dějepis, Přírodopis, Informatiku a další. Pro více informací je nejjednodušší způsob nás kontaktovat formulářem úplně dole.


Počítáme s tím, že středoškoláci už se dokáží připravovat do školy sami. Pro ně je lepší program Doučování, kde jde hlavně o vysvětlení látky, jelikož je také složitější na pochopení. Tento program doporučujeme tedy studentům základních škol.cenik_priprava


A kolik to stojí? Ceny jsou závislé právě na počtu studentů. Za ideál považujeme skupinu o 2-3 studentech. Při tomto počtu je zachována pozornost studentů a nepřipadají si jako ve školním prostředí. My jim můžeme samozřejmě věnovat individuálnější přístup.


Z galerie…

Improvizovaný model k pochodení Pythagorovy věty v prostopu. Naše prostory v Praze Modelování, modelování a zase modelování