O nás


Firma Koddy & Lenny s.r.o. byla založena zkušenými lektory za účelem pomoci studentům. Snažíme se o lidský přístup a pochopení probírané látky. Nesouhlasíme s dnešní výukou na školách, přijde nám zastaralá a nemoderní, a proto doučka i kurzy koncipujeme jinak za využítí různých pomůcek. Ať už jsou to mechanické nástroje na demonstraci fyziky nebo programy na ověření matematických výpočtů či modely, v nichž rozšiřujeme prostorové vidění při deskriptivní geometrii.


Z centra Prahy nejen do Čech...


  • ico zluty penagon   Sídlíme v Praze na Vinohradech, ale jak kurzy, tak doučování probíhá online
  • ico zluty penagon   Působí u nás lektoři s patřičnými znalostmi, ale zároveň i se smyslem pro humor :-)
  • ico zluty penagon   Jsme tu pro malé i velké děti, studenty, ale také pro dospělé každého věku

Lektoři

Dávat dohromady tým lektorů, kteří mají stejnou filozofii popsanou výše je nesmírně těžké. Zatím se nám to daří a můžeme vám garantovat, že vaše studijní výsledky (případně výsledky vašich dětí) půjdou po našem doučování či kurzech nahoru a zároveň si odnesete i něco praktického do života.

Tomáš Kodad

Tomáš Kodad


matematika fyzika Deskriptivní geometrie informatika Španělský jazyk
S doučováním začal vlastně náhodou, kdy ho kamarádka požádala o pomoc s matikou. V učení našel zálibu a svou silnou stránku a začal s doučováním naplno. I po dokončení ČVUT tráví se studenty každý týden okolo 20 - 30 hodin. V roce 2015 byl spoluzakladatelem vzdělávacího centra Pochopim.cz, kde nyní pod jeho vedením učí přes 10 lektorů. Tomáš má na starosti komunikaci se studenty/rodiči a marketing. Dále vede maturitní/přijímačkové kurzy z matematiky a deskriptivní geometrie. Část svého studia strávil ve Střední Americe, ze které si kromě znalosti španělštiny přivezl i srovnání ve vzdělávání.
Lektor vzdělávacího centra Pochopim.cz Tomáš Kodad

Jasmína Švarcrová

Jasmína Švarcrová


Angličtina Čeština
Jasmína v našem centru doučuje angličtinu a češtinu. Sama nyní studuje v Irsku na Trinity College Dublin, ale v angličtině studovala už několik let před univerzitou. Má za sebou IB maturitu, se kterou je schopná pomoci i ostatním studentům.
Lektor vzdělávacího centra Pochopim.cz Jasmína Švarcrová

Daniel Podskalský

Daniel Podskalský


Angličtina Francouzský jazyk Španělský jazyk
Daniel je náš lektor cestovatel. Celkem žil a pracoval 7 let v zahraničí, z toho poslední čtyři roky v brazilském Rio de Janeiro a peruánské Limě. V našem vzdělávacím centru působí jako lektor angličtiny, francouzštiny a španělštiny, nicméně umí i portugalsky. Daniel si dokáže poradit jak se studenty, tak firemní klientelou a přípravou na projevy i prezentace.
Lektor vzdělávacího centra Pochopim.cz Daniel Podskalský

Hana Ciosová

Hana Ciosová


Ruský jazyk Čeština pro cizince Čeština
Hančinou specializací je jazyk český, dějepis a rétorika. Její největší devizou je dlouholetá praxe a schopnost vyjít vstříc požadavkům klienta. Věnuje se především výuce jazyka českého, a to na všech úrovních školství. Vyučovala jazyk český jak na základní škole (zde hodně pracovala se studenty se specifickými poruchami učení), tak na střední škole. Již osm let se také věnuje výuce češtiny pro cizince. Při práci využívá své znalostí jazyka ruského a anglického.
Lektorka vzdělávacího centra Pochopim.cz Hana Ciosová

Adam Cerha

Adam Cerha


matematika fyzika
Pokud máte problém s matematikou, tak Adam je ten správný člověk, kterého hledáte. Stal se naším lektorem matematiky, která ho odjakživa zajímá, stejně jako přírodní vědy. Matematiku se chystá nadále studovat a jednou se jí i věnovat v profesním životě.
Lektor vzdělávacího centra Pochopim.cz Adam Cerha

Viola Vavryčuko.

Viola Vavryčuková


matematika
Už od dětství je pro Violu matematika koníčkem a ráda pomůže i ostatním si k logice a počítání najít svou cestu. Matematiku studovala v Anglii na univerzitě v Durhamu a nyní pokračuje v magisterském studiu na ČVUT. Mezi její záliby patří četba, tanec a zpěv.
Lektor vzdělávacího centra Pochopim.cz Viola Vavryčuková

Tereza Ellschlöger.

Tereza Ellschlögerová


matematika Čeština Angličtina
Tereza se stará o naše nejmladší studenty z prvního stupně a také o studenty každého věku, kteří se chtějí zdokonalovat v angličtině.
Lektor vzdělávacího centra Pochopim.cz Tereza Ellschlögerová

Kamil Cinkraut

Kamil Cinkraut


matematika fyzika
Už několik let působí jako vedoucí mládeže v turistickém oddíle. Studoval učitelství na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a nyní učí na gymnáziu Jana Nerudy (Hellichovka). Matika i fyzika ho baví a naplňuje, a rád předává své znalosti z těchto oborů dále. V doučování vidí výzvu přizpůsobit se požadavkům studentů a baví ho individuální přístup. Mezi jeho největší záliby patří slackline a jogging. Mimo to si rád zahraje na kytaru nebo přečtu pěknou knížku.
Lektor vzdělávacího centra Pochopim.cz Kamil Cinkraut

Božena Voldřihová

Božena Voldřichová


Speciální pedagogika
Absolvenka oboru speciální pedagogika předškolního věku, v rámci semináře se zajímá o Waldorfskou pedagogiku pro základní školy a učitelky mateřských škol, programu Začít spolu a dalších. Má praxi s dětmi předškolního věku v běžných mateřských školách i mateřských školách speciálních. Nyní pracuje jako učitelka - logoped v mateřské škole speciální pro děti s narušenou komunikační schopností.
Lektorka vzdělávacího centra Pochopim.cz Bc. Božena Voldřichová

Šárka Burkytová

Šárka Burkytová


matematika Angličtina Čeština
Další lektorkou v našem týmu Pochopim je Šárka. Věnuje se především studentům základních škol, kterým předává svůj literární a cestovatelký přehled. Šárka je studentkou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Ve volném čase ráda čte, chodí do divadla a cestuje.
Lektor vzdělávacího centra Pochopim.cz Šárka Burkytová

Jana Bláhová

Jana Bláhová


matematika chemie
Jana je naší druhou lektorkou chemie a novou posilou do našeho lektorského týmu. Studovala na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a aktuálně pokračuje v doktorském studiu v Německu.
Lektorka vzdělávacího centra Pochopim.cz Jana Bláhová