Logo vzdělávacího centra Pochopim.cz

Konstrukční úlohy


Dvě třetiny kurzu jsou za námi. Na poslední lekci jsme si ukázali několik konstrukčních úloh, které vás mohou u přijímaček potkat.

Konstrukce

  • Uloha 1 1. Sestrojte pravoúhlý trojúhelník DFE s pravým úhlem u vrcholu E, pokud e = 6cm a výška na stranu e má délku 2 cm. Najděte všechna řešení. Trojúhelník i pomocné konstrukce obtáhněte propiskou!

  • Uloha 2 2. Sestrojte čtverec ABCD, pokud BC ∈ f. Sestrojte osu úhlu ASB, kde S je střed čtverce. Pokuste se úlohu vyřešit v programu GeoGebra klasik 5. K dispozici máte připravené zadání ke stažení zde.

    Konstrukce čtverce

  • Uloha 3 3. O trojúhelníku KLM víte, že těžnice na stranu k má délku 4,8 cm, těžnice na stranu m 6 cm a délka strany m je 7 cm. Udělejte náčrtek a setrojte trojúhelník KLM. Celou konstrukci obtáhněte propiskou!

  • Uloha 4 4. A jako bonus slovní úloha :-)
    V prasátku máte 26 mincí v celkové hodnotě 940 Kč. V jakém poměru je počet padesátikorun a dvacetikorun, pokud do prasátka nedáváte mince s jinou hodnotou?

Naši lektoři matematiky


Tomáš Kodad


matematika fyzika Deskriptivní geometrie informatika Španělský jazyk
S doučováním začal vlastně náhodou, kdy ho kamarádka požádala o pomoc s matikou. V učení našel zálibu a svou silnou stránku a začal s doučováním naplno. I po dokončení ČVUT tráví se studenty každý týden okolo 20 - 30 hodin. V roce 2015 s lektorkou Lenkou založil vzdělávací centrum Pochopim.cz, kde nyní pod jejich vedením učí 8 lektorů. Tomáš má na starosti komunikaci se studenty/rodiči a marketing. Dále vede maturitní/přijímačkové kurzy z matematiky a deskriptivní geometrie. Část svého studia strávil ve Střední Americe, ze které si kromě znalosti španělštiny přivezl i srovnání ve vzdělávání.
Lektor vzdělávacího centra Pochopim.cz Tomáš Kodad

Lenka Schröpferová


matematika fyzika Angličtina informatika
Lenčinou specializací je angličtina, CAD systémy a grafické programy (PS, Corel, Inkscape…). Je spolumajitelkou centra Pochopim, kde má nastarosti grafiku a vedení lektorů. Dále vede pobočku v Horšovském Týně. Zároveň studuje energetiku a management na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze.
Lektor vzdělávacího centra Pochopim.cz Lenka Schröpferová

Anička Šmejkalová


matematika biologie Angličtina Německý jazyk Srbský jazyk Slovinský jazyk
Anička je naše odbornice na jazyky. Kvůli práci rodičů v různých zemí Evropy chodila už odmala do anglické škol(ky) a umí i další, pro nás možná trochu netradiční, jazyky. Její hodiny jsou plné energie a dokáže rozmluvit i tu největší stydlivku. Dokáže kvalitně připravit na zkoušku, pracovní pohovor i budoucní pobyt v zahraničí. Studuje Lékařskou fakultu UK.
Lektor vzdělávacího centra Pochopim.cz Anička Šmejkalová

Kamil Cinkraut


matematika fyzika
Už několik let působím jako vedoucí mládeže v turistickém oddíle. V současnosti student učitelství na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Matika i fyzika mě baví a naplňuje, a rád předávám své znalosti z těchto oborů dále. V doučování vidím výzvu přizpůsobit se požadavkům studentů a baví mě individuální přístup. Mezi mé největší záliby patří slackline a jogging. Mimo to si rád zahraji na kytaru nebo přečtu pěknou knížku.
Lektor vzdělávacího centra Pochopim.cz Kamil Cinkraut

Adam Cerha


matematika
Pokud máte problém s matematikou, tak Adam je ten správný člověk, kterého hledáte. Stal se naším lektorem matematiky, která ho odjakživa zajímá, stejně jako přírodní vědy. Matematiku se chystá nadále studovat a jednou se jí i věnovat v profesním životě.
Lektor vzdělávacího centra Pochopim.cz Adam Cerha


Z galerie doučování…

Improvizovaný model k pochodení Pythagorovy věty v prostopu. Ukazujeme všemožné stránky na internetu, kde je možné s zkontrolovat výpočet Zajimavý příklad