Logo vzdělávacího centra Pochopim.cz

Funkce I. - lineání, lineárně lomená a kvadratická fce

Funkce I.

 • Uloha 1 1. Určete předpisy daných funkcí a jejich průsečík:

 • Průsečík lineárních funkcí • Uloha 2 2. Lineární funkce h prochází bodem A = [2;1] a její graf je rovnoběžný s grafem lineární funkce k:y=2x+1. Určete předpis funkce h.
 • Uloha 3 3. Jsou dány následující funkce na intervalu (-2;1>
 • m:~y = x^{2} + 4x - 2
  n:~y=\dfrac {x}{2}-4,5

  Určete obor hodnot obou funkcí.
  Určete souřadnice vrcholu V[m;n] grafu funkce m.
  Určete průsečíky obou funkcí se souřadnicovými osami.
  Sestrojte grafy obou funkcí a vyznačte jejich průsečík.


 • Uloha 4 4. Určete předpis, definiční obor, obor hodnot a monotónost následující lineárně lomené funkce:


 • Lineárně lomená funkce


 • Uloha 5 5. Nejste spokojení se svým současným mobilním tarifem. Neplatíte sice měsíční paušál, ale za každou provolanou minutu platíte 8 Kč. Byli jste si postěžovat operátorovi a ten vám nabídl tarif, kdy zaplatíte měsíční paušál 100 Kč a pak za každou minutu volání 4 Kč. Kdy je pro vás nový tarif výhodnější než původní? Řešte přes lineární funkce a znázorněte tuto závislost graficky a vyznačte bod, kdy jsou oba tarify stejně výhodné.


Naši lektoři matematiky


Tomáš Kodad


matematika fyzika Deskriptivní geometrie informatika
S doučováním začal vlastně náhodou, když ho kamarádka požádala o pomoc s matikou. V učení našel zálibu a svou silnou stránku a začal s doučováním naplno. Při škole každý týden se studenty tráví okolo 20 - 30 hodin. S lektorkou Lenkou později založil vzdělávací centrum Pochopim.cz. Tomáš má nastarosti komunikaci se studenty/rodiči a marketing. Dále vede Videokroužek pro děti ze ZŠ a maturitní kurzy z matematiky a fyziky.
Lektor vzdělávacího centra Pochopim.cz Tomáš Kodad

Lenka Schröpferová


matematika fyzika Angličtina informatika
Lenčinou specializací je angličtina, CAD systémy a grafické programy (PS, Corel, Inkscape…). Je spolumajitelkou centra Pochopim, kde má nastarosti grafiku a vedení lektorů. Zároveň studuje energetiku a management na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze.
Lektor vzdělávacího centra Pochopim.cz Lenka Schröpferová

Lektoři

Jan Veselý


matematika fyzika
Pokud máte problém s matematikou, tak Honza je ten správný člověk, kterého hledáte. Snad ke každé teoretické oblasti matematiky dokáže najít příklad ze života. Je členem týmu eForce Prague Formula, který se, jak už z názvu vyplývá, zabývá stavbou závodní elektrické formule. Honza studuje Fakultu elektrotechnickou na ČVUT.
Lektor vzdělávacího centra Pochopim.cz Jan Veselý

Jiří Helus


matematika angličtina
Už od základní školy byla matematika Jirkovým oblíbeným předmětem a postupem času se rozhodl, že její krásu bude předávat dál. Tento sen ho nepustil a skrze Gymnázium v Plzni ho zavedl až na Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. K matematice dále studuje deskriptivní geometrii a má zálibu v anglickém jazyce. Ve svém volném čase se věnuje především skautingu, karate, hraní na kytaru, podnikání, čtení a vzdělávání v různých oblastech svého života. Jeho snem je být svobodným člověkem a pomáhat druhým.
Lektor vzdělávacího centra Pochopim.cz Jiří Helus

Šárka Burkytová


matematika Angličtina Čeština
Další lektorkou v našem týmu Pochopim je Šárka. Věnuje se především studentům základních škol, kterým předává svůj literární a cestovatelký přehled. Šárka je studentkou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Ve volném čase ráda čte, chodí do divadla a cestuje.
Lektor vzdělávacího centra Pochopim.cz Šárka Burkytová


Z galerie doučování…

Improvizovaný model k pochodení Pythagorovy věty v prostopu. Ukazujeme všemožné stránky na internetu, kde je možné s zkontrolovat výpočet Zajimavý příklad