Analytická geometrie

Analytická geometrie

 • Uloha 1 1. V kartézské soustavě souřadnic Oxy je určena přímka f. • Předpis kolmé přímky

  Který z následujících předpisů určuje přímku, která je kolmá na přímku f?

  a) -3x + 2y - 5 = 0
  b) -3x - 2y + 1 = 0
  c) 3x + 2y - 1 = 0
  d) 2x -3y + 1 = 0
  e) 2x + 3y +1 = 0


 • Uloha 2 2. Obdélník ABCD má vrchol A na ose y, D = [4;1] a C = [3,5;0]. Určete předpis přímky AB. • Čtverec v analytice • Uloha 3 3. Je dán trojúhelník ABC, A = [1;3], B = [2;0] a C = [5;1]. Určete předpis výšky vb trojúhelníku ABC.
 • Uloha 4 4. Určete souřednice bodu B, který vznikne posunutím bodu A o vektor v a dvojnásobek vektoru u. Zakreslete bod B do kartézské soustavy souřadnic Oxy.
 • Práce s vektory • Uloha 5 5. Projděte si pravidla pro počítání logaritmických a exponenciálních rovnic.

Naši lektoři matematiky


Tomáš Kodad


matematika fyzika Deskriptivní geometrie informatika
S doučováním začal vlastně náhodou, když ho kamarádka požádala o pomoc s matikou. V učení našel zálibu a svou silnou stránku a začal s doučováním naplno. Při škole každý týden se studenty tráví okolo 20 - 30 hodin. S lektorkou Lenkou později založil vzdělávací centrum Pochopim.cz. Tomáš má nastarosti komunikaci se studenty/rodiči a marketing. Dále vede Videokroužek pro děti ze ZŠ a maturitní kurzy z matematiky a fyziky.
Lektor vzdělávacího centra Pochopim.cz Tomáš Kodad

Lenka Schröpferová


matematika fyzika Angličtina informatika
Lenčinou specializací je angličtina, CAD systémy a grafické programy (PS, Corel, Inkscape…). Je spolumajitelkou centra Pochopim, kde má nastarosti grafiku a vedení lektorů. Zároveň studuje energetiku a management na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze.
Lektor vzdělávacího centra Pochopim.cz Lenka Schröpferová

Lektoři

Jan Veselý


matematika fyzika
Pokud máte problém s matematikou, tak Honza je ten správný člověk, kterého hledáte. Snad ke každé teoretické oblasti matematiky dokáže najít příklad ze života. Je členem týmu eForce Prague Formula, který se, jak už z názvu vyplývá, zabývá stavbou závodní elektrické formule. Honza studuje Fakultu elektrotechnickou na ČVUT.
Lektor vzdělávacího centra Pochopim.cz Jan Veselý

Jiří Helus


matematika angličtina
Už od základní školy byla matematika Jirkovým oblíbeným předmětem a postupem času se rozhodl, že její krásu bude předávat dál. Tento sen ho nepustil a skrze Gymnázium v Plzni ho zavedl až na Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. K matematice dále studuje deskriptivní geometrii a má zálibu v anglickém jazyce. Ve svém volném čase se věnuje především skautingu, karate, hraní na kytaru, podnikání, čtení a vzdělávání v různých oblastech svého života. Jeho snem je být svobodným člověkem a pomáhat druhým.
Lektor vzdělávacího centra Pochopim.cz Jiří Helus

Šárka Burkytová


matematika Angličtina Čeština
Další lektorkou v našem týmu Pochopim je Šárka. Věnuje se především studentům základních škol, kterým předává svůj literární a cestovatelký přehled. Šárka je studentkou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Ve volném čase ráda čte, chodí do divadla a cestuje.
Lektor vzdělávacího centra Pochopim.cz Šárka Burkytová


Z galerie doučování…